githenhi's Recent Activity

 1. githenhi đã đăng chủ đề mới.

  In bao đũa nhà hàng, In bao đũa quán ăn, tất cả đều có tại cty Việt Kim.

  combo bao đũa - bao muỗng- bao tăm lót bàn. In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy, bao đũa nhà hàng, bao muỗng nĩa, bao dao nĩa,...

  Diễn đàn: In ấn

  16/7/18 lúc 19:45
 2. githenhi đã đăng chủ đề mới.

  In bao đũa nhà hàng, In bao đũa quán ăn, tất cả đều có tại cty Việt Kim.

  In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy, bao đũa nhà hàng, bao muỗng nĩa, bao dao...

  Diễn đàn: Tâm sự-chia sẻ

  16/7/18 lúc 19:44
 3. githenhi đã đăng chủ đề mới.

  In bao đũa nhà hàng, In bao đũa quán ăn, tất cả đều có tại cty Việt Kim.

  In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy, bao đũa nhà hàng, bao muỗng nĩa, bao dao...

  Diễn đàn: Giao lưu tìm bạn

  16/7/18 lúc 19:43
 4. githenhi đã đăng chủ đề mới.

  In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy

  In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy, bao đũa nhà hàng, bao muỗng nĩa, bao dao...

  Diễn đàn: Hợp tác-cộng tác

  16/7/18 lúc 19:42
 5. githenhi đã đăng chủ đề mới.

  In bao đũa nhà hàng, In bao đũa quán ăn, tất cả đều có tại cty Việt Kim.

  combo bao đũa - bao muỗng- bao tăm lót bàn. In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy, bao đũa nhà hàng, bao muỗng nĩa, bao dao nĩa,...

  Diễn đàn: Sim card-phụ kiện

  16/7/18 lúc 19:41
 6. githenhi đã đăng chủ đề mới.

  In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy

  In bao đũa nhà hàng, In bao đũa quán ăn, tất cả đều có tại cty Việt Kim. In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy, bao đũa nhà hàng,...

  Diễn đàn: Điện thoại

  16/7/18 lúc 19:40
 7. githenhi đã đăng chủ đề mới.

  In bao đũa nhà hàng, In bao đũa quán ăn, tất cả đều có tại cty Việt Kim.

  In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy, bao đũa nhà hàng, bao muỗng nĩa, bao dao...

  Diễn đàn: Thời trang

  16/7/18 lúc 19:39
 8. githenhi đã đăng chủ đề mới.

  In bao đũa nhà hàng, In bao đũa quán ăn, tất cả đều có tại cty Việt Kim.

  In bao đũa nhà hàng, In bao đũa quán ăn, tất cả đều có tại cty Việt Kim. In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy, bao đũa nhà hàng,...

  Diễn đàn: Máy tính

  16/7/18 lúc 19:38
 9. githenhi đã đăng chủ đề mới.

  In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy

  combo bao đũa - bao muỗng- bao tăm lót bàn. In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy, bao đũa nhà hàng, bao muỗng nĩa, bao dao nĩa,...

  Diễn đàn: Máy tính

  16/7/18 lúc 19:37
 10. githenhi đã đăng chủ đề mới.

  In bao đũa nhà hàng, In bao đũa quán ăn, tất cả đều có tại cty Việt Kim.

  In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy, bao đũa nhà hàng, bao muỗng nĩa, bao dao...

  Diễn đàn: Giày dép và phụ kiện

  16/7/18 lúc 19:36
 11. githenhi đã đăng chủ đề mới.

  combo bao đũa – bao muỗng- bao tăm lót bàn.

  In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy, bao đũa nhà hàng, bao muỗng nĩa, bao dao...

  Diễn đàn: Thực phẩm khác

  16/7/18 lúc 19:35
 12. githenhi đã đăng chủ đề mới.

  combo bao đũa – bao muỗng- bao tăm lót bàn.

  In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy, bao đũa nhà hàng, bao muỗng nĩa, bao dao...

  Diễn đàn: Cơ sở khám chữa bệnh

  16/7/18 lúc 19:34
 13. githenhi đã đăng chủ đề mới.

  In bao đũa nhà hàng, In bao đũa quán ăn, tất cả đều có tại cty Việt Kim.

  combo bao đũa - bao muỗng- bao tăm lót bàn. In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy, bao đũa nhà hàng, bao muỗng nĩa, bao dao nĩa,...

  Diễn đàn: Pr-tổ chức sự kiện

  16/7/18 lúc 19:33
 14. githenhi đã đăng chủ đề mới.

  combo bao đũa – bao muỗng- bao tăm lót bàn.

  In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy, bao đũa nhà hàng, bao muỗng nĩa, bao dao...

  Diễn đàn: Cưới hỏi-tiệc tùng

  16/7/18 lúc 19:31
 15. githenhi đã đăng chủ đề mới.

  In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy

  In bao đũa nhà hàng, In bao đũa quán ăn, tất cả đều có tại cty Việt Kim. In bao đũa, dán bao đũa, sản xuất bao đũa giấy, bao đũa nhà hàng,...

  Diễn đàn: Chào bán

  16/7/18 lúc 19:30