Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thảo luận trong 'Pr-tổ chức sự kiện'

 1. Thanhhang010x

  Thanhhang010x New Member

  Tham gia ngày:
  15/6/18
  Bài viết:
  22
  Giới tính:
  Nữ
  Chị Trang Ly (tỉnh Lâm Đồng) có thắc mắc về giải thể, tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

  Công ty tôi có 100% vốn nước ngoài, hoạt động từ 2011, đến nay công ty muốn giải thể, tuyên bố phá sản. Chúng tôi cần làm những thủ tục gì?

  XEM THÊM: THỦ TỤC giải thể DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

  WWW. VANLUAT.VN

  đáp:

  Chào chị Ly! Với câu hỏi của chị, Luật sư Đào Thị Liên – Công ty Vạn Luật tham vấn cho chị như sau:

  giải tán và phá sản là hai hình thức cùng dẫn tới việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp nhưng có nhiều điểm khác biệt trong cách thức thực hiện và điều kiện vận dụng.

  [​IMG]
  Về giải thể, Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định các trường hợp giải tán doanh nghiệp bao gồm:
  - chấm dứt kì hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  - Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất thảy thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  - Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tiếp mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  - Bị thu hồi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp.
  Doanh nghiệp chỉ được giải tán khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và trách nhiệm tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.
  Điều 4 Luật vỡ nợ 2014 quy định: vỡ nợ là tình trạng của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.
  Theo thông tin bạn cung cấp, được hiểu doanh nghiệp của bạn không lâm vào tình trạng phá sản theo quy định của Luật vỡ nợ mà việc chấm dứt hoạt động là do ý muốn chủ quan của doanh nghiệp (giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp), nên chi, xin tham vấn cho bạn quy định của pháp luật về thủ tục, trình tự giải thể doanh nghiệp như sau:
  lớp lang, thủ tục giải tán doanh nghiệp:
  a/ phê chuẩn quyết định giải thể doanh nghiệp
  - Chủ thể duyệt quyết định:
  Việc duyệt y quyết định giải tán doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty (nếu là công ty TNHH một thành viên); của Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty cổ phần); của hợp đồng thành viên (nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên); của các thành viên hợp danh (nếu là công ty hợp danh).
  - Nội dung quyết định giải tán doanh nghiệp phải có:
  - Tên, địa chỉ hội sở chính của doanh nghiệp;
  - Lý do giải thể;
  - kì hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; kì hạn thanh toán nợ, thanh lý hiệp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
  - Phương án xử lý các nghĩa vụ nảy sinh từ hợp đồng cần lao;
  - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  b/ Tổ chức thanh lý tài sản:
  Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.
  c/ Gửi quyết định giải thể doanh nghiệp đến các cơ quan, tổ chức liên quan
  Trong hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chuẩn y, quyết định giải tán và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người cần lao trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải tán trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
  Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa tính sổ thì phải gửi kèm theo quyết định giải tán phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và trách nhiệm có liên quan. thông tin phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, kì hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và vận hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
  d/ thông tin tình trạng doanh nghiệp:
  Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông tin tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin nhà nước về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo Thông báo phải đăng tải quyết định giải tán và phương án giải quyết nợ (nếu có).
  e/ tính sổ các khoản nợ của doanh nghiệp:
  Các khoản nợ của doanh nghiệp phải được tính sổ theo trật tự ưu tiên như sau: (i) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các lợi quyền khác của người lao động theo thỏa ước cần lao tập thể và giao kèo cần lao đã ký kết; (ii) Nợ thuế; (iii) Các khoản nợ khác.
  Sau khi đã tính sổ hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.
  f/ Gửi đề nghị giải thể đến cơ quan đăng ký kinh dinh:
  Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải tán cho Cơ quan đăng ký kinh dinh.
  Sau kì hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải tán, mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có can hệ bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

Chia sẻ trang này